Registreren

> Mijn wachtwoord veranderen

Voornaam leerling
Achternaam leerling
E-mail leerling
Wachtwoord
Voorletter(s) ouder/verzorger
Achternaam ouder/verzorger
E-mail ouder/verzorger
Geslacht ouder/verzorger
Naam rekeninghouder (ivm. automatische incasso)
IBAN-nummer (ivm. automatische incasso)
Plaats
Postcode
Straat en huisnummer + eventuele toevoeging
Land
Naam van school
Leerjaar
Onderwijsniveau
Geboortedatum
Vakken
Aardrijkskunde
Administratie
Algemene Economie
Algemene natuurwetenschappen
Anatomie
Audio Visueel
Bedrijfsadministratie
Bedrijfseconomie
Beeldende Vorming
Begrijpend Lezen
Beroepenoriëntatie
Beroepsprofiel
Bewegen, Sport en Maatschappij
Biologie
Bloem
Bouw
BZL
Chinese taal en letterkunde
CKV
Culturele en kunstzinnige vorming
Cultuur Geschiedenis
Cultuurwetenschappen
Didactiek/methodiek
Dierenverzorging Praktijk
Dierenverzorging Theorie
Dierverzorging
Drama
Duits
Duitse taal en letterkunde
E.I.O.
Economie
Elektrotechniek
Engels
Engelse literatuur
Europa politiek en bestuur
Europese Cultuur
Evenementen organisren
Farmacologie
Filosofie
FLE (Fast Lane English)
Frans
Fries
Gedragswetenschappen
Geneesmiddelenkennis
Genetica
Geschiedenis
Godsdienst / Levensbeschouwing
Griekse taal en letterkunde
Gym
Handel & Administratie
Handvaardigheid
Honden Trainen
IB – uur
ICT
Informatica
Inleiding Recht
Intake-Voorlichting-Advies
KHP
Klassieke culturele vorming
Klassieke Talen
Koken
Kunst Algemeen
Kunst en Cultuur
Kunstgeschiedenis
KunstVorming
KVM - Kunst, vormgeving, media
KWT
Latijnse taal en letterkunde
LBC
Leren Ondernemen
Levensbeschouwing
Lezen artikelen
Lichamelijke opvoeding
Maatschappij Wetenschappen
Maatschappijleer
Maatschappijleer 2
Management Accounting
Management en organisatie
Marketing
Mavo
MBG - Mens, bewegen, gezondheid
MBO
Medisch Technisch Handelen
Mens en Maatschappij
Mens en Natuur
Mentoraat
Mentoruur
Metaelektro
Microbiologie
Motorvoertuigen
MTE
Muziek
Nask
Nask 1
Nask 2
Natuur Leven en Technologie
Natuurkunde
NAW
Nederlands
Nederlandse Literatuur
Nederlandse taal en letterkunde
Onderzoeken
Ontspanning
Ontwerp en Onderzoek (Technasium)
Organiseren en Plannen
Oudheidkunde
PEDA
Periode
Personeelsmanagement
Plant en dier
POP MODULE 5
POP MODULE 6
POP SEM 3
Praktijk Keuken
Praktijk Restaurant
Praktische Sector Oriëntatie (PSO)
Profielwerkstuk
Projecten
Psychologie
R
Redactiesommen
Reken Training
Rekenen
Retail
RMS
Scheikunde
Schrijven
Science
Science Talentklas
Sector
Sociologie
Spaanse taal en letterkunde
Spelling
Sport
Sportoriëntatie
Spreekbeurt
Statistieken
Studie loopbaan begeleiding
Studieles
Studievaardigeheden
Taal
Taal Training
Taalbeheersing
Talentlijn
Techniek
Tekenen
Tekst
Textiele werkvorming
Theater Vormgeving
Topografie
Tuinbouw
Typen
Vaktheorie Keuken
Vaktheorie Restaurant
Verkoop
Verzorging
VIP-uur
Vraag het de Vries
Warenkennis
Wereld Orientatie
Werkstuk
Wetenschappelijk Onderzoek
Wiskunde
Wiskunde A
Wiskunde B
Wiskunde C
Wiskunde D
Zakelijke Communicatie
Neem contact met ons op indien er een vak ontbreekt.
Voorwaarden
Ik heb de algemene voorwaarden gelezen en aanvaard.
Wij ouder(s)/verzorger(s) van bovenstaande leerling gaan akkoord met de algemene voorwaarden.
Wij, ouder(s)/verzorger(s) van bovenstaande leerling gaan akkoord met de maandelijkse afschrijving van € 4,95 van ons IBAN-nummer middels de automatische incasso voor het gebruik van Plandit.